ASTar

ASTar® är ett helautomatiskt system för analys av antibiotikakänslighet (AST-analys) direkt från en positiv blododling. ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden inom tre till sex timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling av patienter med sepsis.

Om ASTar

ASTar kan mycket snabbare än dagens metoder fastställa vilka antibiotika som är verksamma mot en infektion, så kallad AST-analys. ASTar kan fastställa verksam behandling av patienter med sepsis 24-40 timmar snabbare än dagens metoder. Tekniken har stor potential att rädda liv, minska sjukhuskostnader, undvika onödig antibiotikabehandling och bromsa utvecklingen av resistenta bakterier.

Save lifetimes

ASTar förkortar tiden till korrekt antibiotikabehandling av patienter med sepsis med mer än 24 timmar. ASTar kan bidra till att rädda liv – när tid är liv.

Helautomatisk och användarvänlig

ASTar erbjuder en helautomatisk lösning med hög kapacitet; det är utvecklat för att klara upp till 50 prover per system och dygn, “random-access”.


Bred AST panel

Den stora kapaciteten i ASTar-skivan möjliggör kliniskt användbara resultat efter en körning


Noggrann AST-analys med MIC-värden

ASTar använder sig av mikrobuljongspädningsmetoden, med 6-14 tvåfaldiga spädningssteg av varje antibiotika, vilket ger korrekta MIC-värden.


ASTar arbetsflöde

ASTar levererar AST-resultat direkt från kliniska prover på 3–6 timmar, det innebär en tidsvinst på 24-40 timmar.

Traditionellt arbetsflöde

Det tar i dag upp till 72 timmar till dess information om vilken antibiotika som bakterien är känslig mot erhållits.

ASTar arbetsflöde

ASTar levererar AST-resultat direkt från kliniska prover på 3–6 timmar, det innebär en tidsvinst på 24-40 timmar.

Traditionellt arbetsflöde

Det tar i dag upp till 72 timmar till dess information om vilken antibiotika som bakterien är känslig mot erhållits.

Komplett system för alla AST-behov

ASTar kan köras som helautomatiskt eller halvautomatiskt system, direkt från kliniska prov eller från isolat.

Helautomatiserad analys

Mindre än 1 minuts förberedelsetid

Provtyper

 • Positiva blodkulturer
 • Direkt från kliniska prover

Snabb

 • Resultat på 3-6 timmar från positiv blodkultur
 • Resultat på på mindre än 1 timme från urinprov

Bred AST panel

 • Upp till 48 antibiotika vardera i 6-11 koncentrationer
 • Hög provgenomströmning

Hög provgenomströmning

 • Upp till 50 prover/dygn
 • Upp till 24 prover per skift

Halvautomatiserad analys

Användaren utför provpreparationen

Provtyper

 • Kliniska isolat

Snabb

 • Resultat på 1-6 timmar beroende på provtyp och patogen/antibiotika kombination

 Bred AST panel

 • Upp till 2×24 antibiotika, vardera i 6-14 koncentrationer

Hög provgenomströmning

 • Upp till 100 prover/dygn vid 6-timmars analys

Helautomatiserad analys

Mindre än 1 minuts förberedelsetid

Provtyper

 • Positiva blodkulturer
 • Direkt från kliniska prover

Snabb

 • Resultat på 3-6 timmar från positiv blodkultur
 • Resultat på på mindre än 1 timme från urinprov

Bred AST panel

 • Upp till 48 antibiotika vardera i 6-11 koncentrationer
 • Hög provgenomströmning

Hög provgenomströmning

 • Upp till 50 prover/dygn
 • Upp till 24 prover per skift

Halvautomatiserad analys

Användaren utför provpreparationen

Provtyper

 • Kliniska isolat

Snabb

 • Resultat på 1-6 timmar beroende på provtyp och patogen/antibiotika kombination

 Bred AST panel

 • Upp till 2×24 antibiotika, vardera i 6-14 koncentrationer

Hög provgenomströmning

 • Upp till 100 prover/dygn vid 6-timmars analys

Designad för att förenkla

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer

Designad för att förenkla

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer