ASTar

ASTar® är ett helautomatiskt system för analys av antibiotikakänslighet (AST-analys) direkt från en positiv blododling. ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden inom tre till sex timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling av patienter med sepsis.

Om ASTar

ASTar kan mycket snabbare än dagens metoder fastställa vilka antibiotika som är verksamma mot en infektion, så kallad AST-analys. ASTar kan fastställa verksam behandling av patienter med sepsis 24-40 timmar snabbare än dagens metoder. Tekniken har stor potential att rädda liv, minska sjukhuskostnader, undvika onödig antibiotikabehandling och bromsa utvecklingen av resistenta bakterier.

ASTar förkortar tiden till korrekt antibiotikabehandling av patienter med sepsis med mer än 24 timmar. ASTar kan bidra till att rädda liv – när tid är liv.

ASTar arbetsflöde

ASTar levererar AST-resultat direkt från kliniska prover på 3–6 timmar, det innebär en tidsvinst på 24-40 timmar.

Traditionellt arbetsflöde

Det tar i dag upp till 72 timmar till dess information om vilken antibiotika som bakterien är känslig mot erhållits.

ASTar arbetsflöde

ASTar levererar AST-resultat direkt från kliniska prover på 3–6 timmar, det innebär en tidsvinst på 24-40 timmar.

Traditionellt arbetsflöde

Det tar i dag upp till 72 timmar till dess information om vilken antibiotika som bakterien är känslig mot erhållits.

Komplett system för alla AST-behov

ASTar kan köras som helautomatiskt eller halvautomatiskt system, direkt från kliniska prov eller från isolat.

Helautomatiserad analys

Mindre än 1 minuts förberedelsetid

Provtyper

Positiva blodkulturer
Direkt från kliniska prover

Snabb

Resultat på 3-6 timmar från positiv blodkultur
Resultat på på mindre än 1 timme från urinprov

Bred AST panel

Upp till 48 antibiotika vardera i 6-11 koncentrationer
Hög provgenomströmning

Hög provgenomströmning

Upp till 50 prover/dygn
Upp till 24 prover per skift

Halvautomatiserad analys

Användaren utför provpreparationen

Provtyper

Kliniska isolat

Snabb

Resultat på 1-6 timmar beroende på provtyp och patogen/antibiotika kombination

 Bred AST panel

Upp till 2×24 antibiotika, vardera i 6-14 koncentrationer

Hög provgenomströmning

Upp till 100 prover/dygn vid 6-timmars analys

Helautomatiserad analys

Mindre än 1 minuts förberedelsetid

Provtyper

Positiva blodkulturer
Direkt från kliniska prover

Snabb

Resultat på 3-6 timmar från positiv blodkultur
Resultat på på mindre än 1 timme från urinprov

Bred AST panel

Upp till 48 antibiotika vardera i 6-11 koncentrationer
Hög provgenomströmning

Hög provgenomströmning

Upp till 50 prover/dygn
Upp till 24 prover per skift

Halvautomatiserad analys

Användaren utför provpreparationen

Provtyper

Kliniska isolat

Snabb

Resultat på 1-6 timmar beroende på provtyp och patogen/antibiotika kombination

 Bred AST panel

Upp till 2×24 antibiotika, vardera i 6-14 koncentrationer

Hög provgenomströmning

Upp till 100 prover/dygn vid 6-timmars analys

Designad för att förenkla

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer

Designad för att förenkla

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer