Styrelse

Q-lineas BoD består av en kombination av entreprenörer, uppfinnare och industriellt erfarna personer som representerar bolagets största ägare och ger aktivt stöd till ledningen.

Innehav per den 30 september, 2019.

Erika Kjellberg Eriksson
Erika Kjellberg Eriksson
Styrelseledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2018

Erika Kjellberg Eriksson har under mer än 20 år innehaft styrelseuppdrag och ledande positioner inom läkemedelsbolag, bioteknikbolag och medicintekniska bolag. Hon har lång erfarenhet av arbete i såväl noterade som onoterade bolag och har omfattande erfarenhet av styrelsearbete.

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet, 1985.
Andra pågående uppdrag: Erika Kjellberg Eriksson är VD i Nexttobe AB, styrelseordförande i Linum AB, Bioimics AB, Moleculink AB, EQUIDx AB, Lumina Adhesives AB, AllgoTech AB, Capilet Genetics AB, Lokon Pharma AB och Allgotech Production AB, styrelseledamot i Sweden Carnica Group AB, Delta Projects AB, Nexttobe AB, Vivolux AB, Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), Tanea Medical AB och samt styrelsesuppleant i Bluefish Pharma AB och Bluefish Pharma Incentive AB.

Innehav i Bolaget: Erika Kjellberg Eriksson äger 32 000 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Marianne Hansson
Marianne Hansson
Styrelseledamot sedan 2018

Marianne Hansson har 20 års erfarenhet inom Life Science. Hon kommer närmast från ett uppdrag som Chief Executive Officer på Atlas Antibodies AB och var dessförinnan Business Development Manager på Affibody Medical AB. Hon är medgrundare av Affibody AB, Atlas Antibodies AB, ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB och Amylonix AB.

Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan, 1998, Civilingenjör i kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, 1989
Andra pågående uppdrag: Marianne Hansson är styrelseledamot i Intervacc AB (publ) och Mariham Consulting AB, VD i Mariham Consulting AB samt extern VD i ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB och Amylonix AB.

Innehav i Bolaget: Marianne Hansson äger, genom det helägda bolaget Mariham Consulting AB, 3 088 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Hans Johansson
Hans Johansson
Styrelseledamot sedan 2018

Hans Johansson har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin, senast som Vice President, ansvarig för ”Companion Diagnostics”, inom Thermo Fishers Speciality Diagnostics Group. Dessförinnan har Hans Johansson bl.a. varit global marknadschef och ansvarig för marknadsföring och kommersiell utveckling inom Thermo Fishers Immuno Diagnostics Division samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB.

Född: 1954
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Andra pågående uppdrag: Hans Johansson är styrelseordförande i Myrtila AB och Doloradix AB, styrelseledamot i Uppsala Innovation Centre AB, Immunovia AB (publ) och Single Technologies AB samt styrelsesuppleant i Duvbo Projektkonsult AB.

Innehav i Bolaget: Hans Johansson äger 5 882 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Ulf Landegren
Ulf Landegren
Styrelseledamot sedan 2012

Ulf Landegren är professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet och en av grundarna av Olink Bioscience AB ur vilket Q-linea spanns ut. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien och European Molecular Biology Organization.

Född: 1952
Utbildning: Docent i molekylär biologi, 1996, Postdoc vid California Institute of Technology, 1989, Doktor i cellulär immunologi, Uppsala universitet, 1984, Läkarexamen, Uppsala universitet, 1979.
Andra pågående uppdrag: Ulf Landegren är professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet. Han är dessutom styrelseledamot i Moleculink AB, Landegren Gene Technology AB, och Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning samt ställföreträdande prefekt för Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Innehav i Bolaget: Ulf Landegren äger 24 920 aktier i Bolaget. Genom det helägda bolaget Landegren Gene Technology AB äger han ytterligare 192 800 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Mats Nilsson
Mats Nilsson
Styrelseledamot sedan 2008 (Styrelseordförande 2008–2013)

Mats Nilsson är professor i molekylär diagnostik och har grundat ett flertal bolag inom biotech-industrin och är en av Q-lineas grundare. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete och är bl.a. styrelseledamot i Elos MedTech AB som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Född: 1969
Utbildning: Docent i molekylär medicin, Uppsala universitet, 2003, Doktor i medicinsk genetik, Uppsala universitet, 1998, Masterexamen i biologi, Uppsala universitet, 1998.
Andra pågående uppdrag: Mats Nilsson är Scientific Director och professor i biokemi vid Science for Life Laboratory vid Stockholms universitet. Han är därutöver styrelseordförande i ApiRays AB och styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB, CartaNA AB, Elos MedTech AB och Biocyclica Holding AB.

Innehav i Bolaget: Mats Nilsson äger 444 000 aktier i Bolaget. Genom det närstående bolaget Biocyclia Holding AB äger han ytterligare 53 320 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Marcus Storch
Marcus Storch
Styrelseledamot sedan 2018

Marcus Storch har omfattande erfarenhet av styrelsearbete. Han har också erfarenhet av ledarskap och har bl.a. varit VD i AGA AB. Han är dessutom grundare av Tobias Stiftelsen.

Född: 1942
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, 1967, hedersdoktor vid Karolinska Institutet, 1996.
Andra pågående uppdrag: Marcus Storch är styrelseordförande i Kebris AB samt styrelseledamot i Investment AB Öresund och Storch & Storch AB. Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Innehav i Bolaget: Marcus Storch äger inga aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Per-Olof Wallström
Per-Olof Wallström
Styrelseledamot sedan 2018

Per-Olof Wallström 46 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin och har innehaft ledande befattningar i bland andra Merck AB, Astra AB, Pharmacia AB och Bristol-Myers Squibb AB inom norden och Europa. Han har också varit VD i Karo Bio AB, Melacure Therapeutics AB och Q-Med AB.

Född: 1949
Utbildning: Apotekarexamen, Uppsala universitet, 1972.
Andra pågående uppdrag: Per-Olof Wallström är styrelseordförande i Camurus AB och Camurus Development AB samt styrelseledamot i Arosia Communication AB.

Innehav i Bolaget: Per-Olof Wallström äger 5 147 aktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.