web-top-technology

AST teknik

Provpreparationskassetten renar automatiskt fram bakterierna i provet fram och späder dem till adekvat startkoncentration, ingen manuell McFarland preparation behövs. Ackumulerad mängd bakterier i odlingskammare i AST-skivan avbildas med jämna tidsintervall av ett högkvalitativt optiskt detektionssystem.


ID teknik

Q-linea ´ s teknik för patogendetektion är baserad på mycket specifika s.k. hänglåsprober och cirkel-till-cirkelamplifiering (C2CA). Denna teknik möjliggör mycket hög grad av parallella analyser jämfört med PCR-baserade tekniker och kan med mycket hög specificitet identifiera flera olika bakterier samtidigt.


Microstrukturer

Q-lineas kompetens inom avancerad mikrostrukturering är att utveckla och producera mikro- och nano-precisionsprodukter i termoplaster. Med ett team av innovativa forskare och ingenjörer levererar vi mycket sofistikerade produkter med noggrannhet och precision.