Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Handeln i Q-linea aktie inleds imorgon på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Q-linea avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Q-linea AB förvärvar Umbrella Science

Q-linea AB, ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, tillkännagav idag förvärvet av rörelsen från Umbrella Science AB. Den totala köpesumman är 12,8 MSEK.

Q-linea AB säkrar 151,5 MSEK i finansiering

Q-linea AB, ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, tillkännagav idag att bolaget säkrat 151,5 MSEK i finansiering från existerande aktieägare och en grupp svenska investerare. Ankarinvesterare är Investment AB Öresund och fjärde AP-fonden.