Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 3 september 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelar att Thomas Fritz har utsetts till kommersiell chef, Chief Commercial Officer, och kommer att ingå i Q-lineas ledningsgrupp.

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 12 juli 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm:QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelade idag att MD Tiziana Di Martino har utsetts till medicinsk chef, Chief Medical Officer, och kommer att ingå i Q-lineas ledningsgrupp.

Kallelse till årsstämma i Q-Linea AB (publ)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala.

Q-lineas ASTar gör succé på ECCMID

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, visar i dagarna upp slutdesignen av ASTar för potentiella kunder på den viktigaste branschmässan European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) som i år hålls i Amsterdam, 13 – 16 april.

Q-linea kan nå sin huvudmarknad snabbare än planerat

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolagets första produkt ASTar® beräknas lanseras på bolagets huvudmarknad, USA, tre till fyra månader tidigare än kommunicerat för att ta till vara på det stora intresset från marknaden och på den positiva återkoppling bolaget fått från amerikanska Food and Drug Administration, FDA. Samtidigt senareläggs den europeiska lanseringen i samma utsträckning.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.

Handeln i Q-linea aktie inleds imorgon på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Q-linea avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Q-linea AB förvärvar Umbrella Science

Q-linea AB, ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, tillkännagav idag förvärvet av rörelsen från Umbrella Science AB. Den totala köpesumman är 12,8 MSEK.

Q-linea AB säkrar 151,5 MSEK i finansiering

Q-linea AB, ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, tillkännagav idag att bolaget säkrat 151,5 MSEK i finansiering från existerande aktieägare och en grupp svenska investerare. Ankarinvesterare är Investment AB Öresund och fjärde AP-fonden.