Intro_03-qlinea

Välkommen till sektionen för media och investerarrelationer. Här har vi samlat viktig information om Q-linea för befintliga investerare och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Q-linea har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande vid olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.

Om ni har frågor vänligen kontakta oss.


Investerare & media kontakt

Anders Lundin
Anders Lundin
Investor Relations
Telefon: +46 18 444 36 10. Mobil: +46 70 600 15 20
Jonas Jarvius
Jonas Jarvius
Verkställande Direktör
Telefon: +46 18 444 36 10. Mobil: +46 70 323 77 60