Årsstämma 2019

Q-linea AB (publ) höll den 22 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Uppsala.

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.