Vi går in i 2020 med fortsatt hög fart och med viktiga mål

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Vi är glada över att arbeta med Thermo Fisher

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera en viktig kommersiell milstolpe för båda företagen. Intresset för att kommersialisera ASTar® har varit mycket starkt från ett antal globala företag. Vi är glada över att arbeta med Thermo Fisher Scientific™ och uppskattar särskilt deras globala räckvidd. Vi har en samsyn kring marknaden och hur infektionsdiagnostik kan förbättras.

Thermo Fisher Scientific kommer att ha exklusiv rätt att erbjuda ASTar till marknaden i alla geografier, med undantag för att Q-linea kan distribuera på den svenska marknaden. Partnerskapet är exklusivt för båda företagen när det gäller snabb AST-testning. De två bolagen kommer att arbeta i nära samarbete för att erbjuda kunderna en omfattande portfölj av AST-utrustning.

Vi har tillsammans med vår underleverantör kommit mycket långt med att lösa det komponentproblem som identifierades i början av kvartalet. I övrigt har hela produktionsteamet arbetat hårt och idogt med att förbereda flytten till nya produktionslokaler på Palmbladsgatan i Uppsala. Vi har också hunnit med att delta vid viktiga mässor, att förankra våra hälsoekonomiska studier och att fortsätta förberedelserna inför de regulatoriska studierna.

Bolaget utvecklas enligt plan

Bolaget utvecklas enligt plan och vi kunde i kvartalet förstärka teamet med Q-lineas första officiella servicetekniker. Målet är att ha en serviceorganisation på plats i god tid innan lansering så att den är ordentligt förberedd att hjälpa våra kunder. I höstas förstärkte vi den kommersiella organisationen och marknadssidan som redan nu är planenligt redo att möta kunderna och kommer att utökas ytterligare inför lanseringen.

I november deltog vi som utställare på FIS, Federation of Infection Societies Conference, i Edinburgh. Storbritannien ligger långt framme när det gäller infektionsdiagnostik och resistensbekämpning och den positiva feedback vi fick, inte minst på vår breda antibiotikapanel, är mycket värdefull i arbetet framåt.

I oktober konstaterade vi problem med en viktig komponent från en tredjepartstillverkare. I samarbete med leverantören lyckades vi snabbt identifiera och åtgärda de smärre modifieringar och förbättringar som behövde göras. Vi har nu hårdtestat lösningen som under två månaders körning fungerat helt felfritt på flera system. Ytterligare system är på väg in i verifieringstester. Vi vill dock ha sett att ytterligare ett antal system gått felfritt i minst en månad på vårt nya mikrolabb, dvs i samma miljö som hos kund, innan vi helt avskriver problemet men det ser onekligen mycket positivt ut.

Ser fram emot ett spännande år

Processen med CE-märkning av ASTar fortgår och våra kliniska studier beräknas påbörjas under andra halvåret 2020 som tidigare kommunicerats. Under kvartalet utfördes bland annat elsäkerhets och elektromagnetisk kompabilitet testning (EMC) av ASTar med mer än godkända resultat.

Vi går in i 2020 med fortsatt hög fart och med viktiga mål. Vi ser fram emot ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, i Paris och möjligheterna att presentera ASTar för marknaden, vilket vi planerar att göra tillsammans med vår kommersiella partner. Våra kliniska studier kommer att inledas liksom även våra hälsoekonomiska studier. Vi kommer att presentera ASTar för marknaden och arbetet inför lansering inleds i samband med ECCMID. Det blir i sanning ett spännande år och jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med er alla.
Uppsala, februari 2020,
Jonas Jarvius, VD

Källa: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 

Det blir i sanning ett spännande år och jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med er alla.

Vi är glada över att arbeta med Thermo Fisher

Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera en viktig kommersiell milstolpe för båda företagen. Intresset för att kommersialisera ASTar® har varit mycket starkt från ett antal globala företag. Vi är glada över att arbeta med Thermo Fisher Scientific™ och uppskattar särskilt deras globala räckvidd. Vi har en samsyn kring marknaden och hur infektionsdiagnostik kan förbättras.

Thermo Fisher Scientific kommer att ha exklusiv rätt att erbjuda ASTar till marknaden i alla geografier, med undantag för att Q-linea kan distribuera på den svenska marknaden. Partnerskapet är exklusivt för båda företagen när det gäller snabb AST-testning. De två bolagen kommer att arbeta i nära samarbete för att erbjuda kunderna en omfattande portfölj av AST-utrustning.

Vi har tillsammans med vår underleverantör kommit mycket långt med att lösa det komponentproblem som identifierades i början av kvartalet. I övrigt har hela produktionsteamet arbetat hårt och idogt med att förbereda flytten till nya produktionslokaler på Palmbladsgatan i Uppsala. Vi har också hunnit med att delta vid viktiga mässor, att förankra våra hälsoekonomiska studier och att fortsätta förberedelserna inför de regulatoriska studierna.

Bolaget utvecklas enligt plan

Bolaget utvecklas enligt plan och vi kunde i kvartalet förstärka teamet med Q-lineas första officiella servicetekniker. Målet är att ha en serviceorganisation på plats i god tid innan lansering så att den är ordentligt förberedd att hjälpa våra kunder. I höstas förstärkte vi den kommersiella organisationen och marknadssidan som redan nu är planenligt redo att möta kunderna och kommer att utökas ytterligare inför lanseringen.

I november deltog vi som utställare på FIS, Federation of Infection Societies Conference, i Edinburgh. Storbritannien ligger långt framme när det gäller infektionsdiagnostik och resistensbekämpning och den positiva feedback vi fick, inte minst på vår breda antibiotikapanel, är mycket värdefull i arbetet framåt.

I oktober konstaterade vi problem med en viktig komponent från en tredjepartstillverkare. I samarbete med leverantören lyckades vi snabbt identifiera och åtgärda de smärre modifieringar och förbättringar som behövde göras. Vi har nu hårdtestat lösningen som under två månaders körning fungerat helt felfritt på flera system. Ytterligare system är på väg in i verifieringstester. Vi vill dock ha sett att ytterligare ett antal system gått felfritt i minst en månad på vårt nya mikrolabb, dvs i samma miljö som hos kund, innan vi helt avskriver problemet men det ser onekligen mycket positivt ut.

Ser fram emot ett spännande år

Processen med CE-märkning av ASTar fortgår och våra kliniska studier beräknas påbörjas under andra halvåret 2020 som tidigare kommunicerats. Under kvartalet utfördes bland annat elsäkerhets och elektromagnetisk kompabilitet testning (EMC) av ASTar med mer än godkända resultat.

Vi går in i 2020 med fortsatt hög fart och med viktiga mål. Vi ser fram emot ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, i Paris och möjligheterna att presentera ASTar för marknaden, vilket vi planerar att göra tillsammans med vår kommersiella partner. Våra kliniska studier kommer att inledas liksom även våra hälsoekonomiska studier. Vi kommer att presentera ASTar för marknaden och arbetet inför lansering inleds i samband med ECCMID. Det blir i sanning ett spännande år och jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med er alla.
Uppsala, februari 2020,
Jonas Jarvius, VD

Källa: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 

Det blir i sanning ett spännande år och jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans med er alla.