Affärsidé och strategi

Q-lineas affärsidé är att utveckla och leverera lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid möjliggör diagnos och behandling av infektionssjukdomar

Q-linea har kontinuerligt byggt upp och förstärkt kompetens och infrastruktur inom alla områden som krävs för att utveckla och leverera integrerade diagnostiksystem. I korthet kan Q-lineas affärsstrategier sammanfattas enligt följande:

  • Regulatorisk strategi: genomföra regulatoriska förberedelser inför lanseringen av ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklar samt utföra kliniska studier i Europa och USA. Första produkten fokuserar på sepsisdiagnostik.
  • Kommersiell strategi: Q-linea har för avsikt att ingå avtal med en världsomspännande säljpartner som redan är etablerad med lokala säljteam på de marknader där Q-lineas produkter ska lanseras. Detta för att nå en bred och snabb marknadspenetration. Försäljning ska ske av instrument och förbrukningsartiklar varav de sistnämnda förväntas stå för majoriteten av de möjliga intäkterna.
  • Operationell strategi: fortsatt uppbyggnad av Q-lineas infrastruktur för att säkra utvecklings- och produktionskapacitet;
  • Produktutvecklingsstrategi: fortsatt utveckling av nya applikationer; och
  • Immaterialrättslig strategi: fortsatt utveckling och upprätthållande av en bred och relevant IP-portfölj

Q-linea har kontinuerligt byggt upp och förstärkt kompetens och infrastruktur inom alla områden som krävs för att utveckla och leverera integrerade diagnostiksystem. I korthet kan Q-lineas affärsstrategier sammanfattas enligt följande:

  • Regulatorisk strategi: genomföra regulatoriska förberedelser inför lanseringen av ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklar samt utföra kliniska studier i Europa och USA. Första produkten fokuserar på sepsisdiagnostik.
  • Kommersiell strategi: Q-linea har för avsikt att ingå avtal med en världsomspännande säljpartner som redan är etablerad med lokala säljteam på de marknader där Q-lineas produkter ska lanseras. Detta för att nå en bred och snabb marknadspenetration. Försäljning ska ske av instrument och förbrukningsartiklar varav de sistnämnda förväntas stå för majoriteten av de möjliga intäkterna.
  • Operationell strategi: fortsatt uppbyggnad av Q-lineas infrastruktur för att säkra utvecklings- och produktionskapacitet;
  • Produktutvecklingsstrategi: fortsatt utveckling av nya applikationer; och
  • Immaterialrättslig strategi: fortsatt utveckling och upprätthållande av en bred och relevant IP-portfölj