Mikrostrukturutveckling

Q-lineas kompetens inom avancerad mikrostrukturering är att utveckla och producera mikro- och nano-precisionsprodukter i termoplaster. Med ett team av innovativa forskare och ingenjörer levererar vi mycket sofistikerade produkter med noggrannhet och precision.

Vi har stor kunskap inom Agile produktutveckling med snabb prototypning och småskaliga produktioner med möjlighet att växa till storskalig produktion. Vi använder olika tekniker som fräsning, gjutning, bondning samt formsprutning för att skapa förbrukningsartiklar i plast med mikro- och nano-precision för applikationer inom forskning och industri.


Komponenttillverkning

Frästa komponenter

 • Högprecisionsfräsning
 • Mikro- och makrostrukturer
 • Snabb prototypning och produktion i mindre enheter

Gjutna komponenter – frästa verktyg

 • Mikro- och makrofunktioner
 • Polerade ytor och hög reproducerbarhet
 • Snabb prototypning och produktion i mindre enheter

Gjutna komponenter – etsade och pläterade verktyg

 • Nano- och mikrofunktioner
 • Extremt plana ytor med hög reproducerbarhet
 • Volymproduktionskapacitet

Ytbehandling

 • Beläggningar
 • Kemiska metoder
 • Sputter för metallisering
 • Plasmabehandling

Montering

 • Produktspecifika fixture för hög noggrannhet och precision
 • Svetsning
 • Limning