Mikrostrukturutveckling

Q-lineas kompetens inom avancerad mikrostrukturering är att utveckla och producera mikro- och nano-precisionsprodukter i termoplaster. Med ett team av innovativa forskare och ingenjörer levererar vi mycket sofistikerade produkter med noggrannhet och precision.

Vi har betydande kunskap inom Agile produktutveckling med snabb prototypning och småskaliga produktioner med möjlighet att växa till storskalig produktion.

Vi använda olika tekniker som fräsning, gjutning, bondning samt formsprutning för att skapa förbrukningsartiklar i plast med mikro- och nano-precision för applikationer inom forskning och industri.


Komponenttillverkning

Frästa komponenter

  • Högprecisionsfräsning
  • Mikro- och makrostrukturer
  • Rapid Prototyping & produktion i mindre enheter

Formgjutna komponenter – frästa formrum

  • Mikro- och makrofunktioner
  • Polerade ytor och hög reproducerbarhet
  • Rapid Prototyping & produktion i mindre enheter

Formgjutna komponenter – Etsade och elektropläterade formrum

  • Nano- och mikrofunktioner
  • Extremt plana ytor och hör reproducerbarhet
  • Volymproduktionskapacitet