Pressmeddelanden

16 jul, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

  Starka studieresultat och virtuell presentation av ASTar Andra kvartalet, 1 april–30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -58,6 (-44,5) MSEK. ...

9 jul, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2020 den 16 juli 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2020, torsdagen den 16 juli 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

30 jun, 2020

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juni månad med anledning av den riktade emissionen av aktier till...

2 jun, 2020

Q-linea har genomfört en riktad nyemission om 4 miljoner aktier och tillförs härigenom 270 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION...

2 jun, 2020

Q-linea avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION...

26 maj, 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades. För mer detaljerad...

25 maj, 2020

Webinar fredag 5 juni: Hur kan vi förbättra dagens infektionsdiagnostik med ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) bjuder in till ett webinar den 5 juni, 2020 kl. 14.00 och 19.00 CEST med presentationer på engelska av Jonas Jarvius, VD, Mats Gullberg,...

12 maj, 2020

Q-linea meddelar positiva resultat från prospektiv studie med ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag positiva resultat från en prospektiv patientstudie utförd tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I studien analyserade ASTar-systemet prover från 17 patienter och...

7 maj, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar Första kvartalet januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,4) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9...

29 apr, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2020 den 7 maj 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2020, torsdagen den 7 maj 2020, klockan 07:30 (CET).   Q-linea bjuder in till en audiocast...

27 apr, 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg...

24 apr, 2020

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 26 maj 2020 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och...

17 apr, 2020

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

26 mar, 2020

Q-linea har löst komponentproblematiken

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att det problem som upptäcktes i oktober förra året nu är avskrivet. Åtta ASTar-system har fungerat felfritt sedan november med avseende på...

13 feb, 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick...

12 feb, 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget har ingått ett världsomspännande exklusivt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar. ”Vi är mycket glada och stolta över...

6 feb, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas bokslutskommuniké för kvartal 4, 2019 den 13 februari 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 13 februari 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

31 jan, 2020

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under januari månad med anledning av aktieteckning på grund av utnyttjande av...

7 nov, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

Ett intensivt kvartal av förberedelse Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -35,8 (-28,8) MSEK. Periodens resultat uppgick till -35,1...

31 okt, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2019 den 7 november 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2019, torsdagen den 7 november 2019, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

30 okt, 2019

Q-linea får positiv respons från FDA för utformningen av bolagets planerade kliniska studie i USA

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att företaget har fått det officiella utlåtandet innehållande ett antal klargöranden och mycket positiv feedback från amerikanska Food and Drug Administration, FDA,...

22 okt, 2019

Q-linea flyttar fram starten för kliniska studier

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att de kliniska studierna i USA och Europa för bolagets första produkt ASTar® beräknas påbörjas under andra halvåret 2020. Det är en...

3 sep, 2019

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 3 september 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelar att Thomas Fritz har...

31 jul, 2019

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juli månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till att...

18 jul, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

Arbete mot lansering fortsätter Andra kvartalet, 1 april -30 juni 2019  Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,5 (-35,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -44,0 (-35,7)...

12 jul, 2019

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 12 juli 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm:QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelade idag...

11 jul, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2019 den 18 juli 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2019, torsdagen den 18 juli 2019, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

1 jul, 2019

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission av 117 424 C-aktier samt därefter omedelbart...

22 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), höll idag den 22 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Uppsala, varvid följande beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i...

3 maj, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

Final version av ASTar visar goda resultat och mottas väl Kvartalet januari – mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -36,7 (-23,9) MSEK. Resultatet efter skatt...

26 apr, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2019 den 3 maj 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2019, fredagen den 3 maj 2019, klockan 07:30 (CET).Q-linea bjuder in till en audiocast med...

18 apr, 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg...

17 apr, 2019

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2018

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

15 apr, 2019

Q-lineas ASTar gör succé på ECCMID

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, visar i dagarna upp slutdesignen av ASTar för potentiella...

12 apr, 2019

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ). Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på...

29 mar, 2019

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under mars månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till att...

14 mar, 2019

Q-linea kan nå sin huvudmarknad snabbare än planerat

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolagets första produkt ASTar™ beräknas lanseras på bolagets huvudmarknad, USA, tre till fyra månader tidigare än kommunicerat för att ta till...

13 mar, 2019

Q-linea presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science-seminarium

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), deltar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Berns den 14 mars 2019, kl. 08.00 då vd Jonas Jarvius presenterar den senaste utvecklingen...

14 feb, 2019

BOKSULTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Lyckad kapitalanskaffning och notering på Nasdaq Stockholm  Kvartalet oktober - december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (1,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -39,0 (-21,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -39,4(-21,9) MSEK. Resultatet...

28 dec, 2018

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under december månad med anledning av genomförd nyemission i samband med noteringen...