Pressmeddelanden

15 apr, 2021

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

31 mar, 2021

Q-linea presenterar positiva interimsdata från europeisk studie

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag mycket goda interimsresultat från den registreringsgrundande europeiska studien för antibiotikakänslighetssystemet ASTar®. EA var över 94 procent, CA över 97 procent samt...

16 mar, 2021

Q-linea signerar första site i USA-studien

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelade idag att bolaget kontrakterat Thermo Fisher Scientific som första site att delta i bolagets amerikanska kliniska studie för ASTar®. ”Att ytterligare stärka...

10 mar, 2021

Q-linea får första order på ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelade idag att bolagets globala försäljningspartner Thermo Fisher Scientific har lagt sin första order på ASTar®-instrument och förbrukningsvaror. Värdet på ordern överstiger 8...

18 feb, 2021

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Väl förberedda inför kommersialisering Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -57,1 (-62,1) MSEK. Periodens resultat uppgick...

15 feb, 2021

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 4, 2020 den 18 februari 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020, torsdagen den 18 februari 2021, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

10 dec, 2020

Q-linea startar registreringsgrundande klinisk studie för ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget startat den registreringsgrundade kliniska studien för ASTar i Europa. ”Det känns fantastiskt att vi nu startat den kliniska studien...

20 nov, 2020

Jonas Jarvius, vd på Q-linea presenterar på Life Science Day

Den 26 november kl. 9.30 presenterar Jonas Jarvius, Vd på Q-linea AB den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye. Presentationen livesänds och kan följas på 

10 nov, 2020

Q-linea utvecklar portabel blododlingsteknik

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget startat utvecklingen av en portabel blododlingsteknik med målet att korta tiden från provtagning till korrekt antibiotikasvar. Planen är att...

5 nov, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

ASTar har testats på Akademiska sjukhuset inför studiestart Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50,0 (-35,8) MSEK. ...

29 okt, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2020 den 5 november 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2020, torsdagen den 5 november 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

28 okt, 2020

Webinar tisdag 10 november: Jämlik och bättre vård för alla

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), bjuder in till ett webinar med efterföljande frågesession. Presentationer på engelska av Jonas Jarvius, VD, Charlotta Göransson, Sälj-och Marknadschef samt Mats Gullberg, Forskningschef. Datum:...

11 sep, 2020

Q-linea ingår avtal med Hvidovre sjukhus som deltagare i klinisk studie

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att Hvidovre sjukhus i Danmark kommer att medverka i bolagets europeiska registreringsgrundande kliniska studie som kommer att starta under hösten 2020. Genom...

4 sep, 2020

Q-linea installerar första ASTar systemet på Akademiska Sjukhuset

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att ett ASTar® instrument för beta-testning nu används på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och att sjukhuset kommer att delta i bolagets...

16 jul, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

  Starka studieresultat och virtuell presentation av ASTar   Andra kvartalet, 1 april–30 juni 2020   Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -58,6 (-44,5) MSEK. Periodens resultat uppgick...

9 jul, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2020 den 16 juli 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2020, torsdagen den 16 juli 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

30 jun, 2020

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juni månad med anledning av den riktade emissionen av aktier...

2 jun, 2020

Q-linea har genomfört en riktad nyemission om 4 miljoner aktier och tillförs härigenom 270 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER...

2 jun, 2020

Q-linea avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER...

26 maj, 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades. För mer detaljerad...

25 maj, 2020

Webinar fredag 5 juni: Hur kan vi förbättra dagens infektionsdiagnostik med ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) bjuder in till ett webinar den 5 juni, 2020 kl. 14.00 och 19.00 CEST med presentationer på engelska av Jonas Jarvius, VD, Mats...

12 maj, 2020

Q-linea meddelar positiva resultat från prospektiv studie med ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag positiva resultat från en prospektiv patientstudie utförd tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I studien analyserade ASTar-systemet prover från 17 patienter...

7 maj, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar Första kvartalet januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,4) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9...

29 apr, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2020 den 7 maj 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2020, torsdagen den 7 maj 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

27 apr, 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds...

24 apr, 2020

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 26 maj 2020 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter...

17 apr, 2020

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

26 mar, 2020

Q-linea har löst komponentproblematiken

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att det problem som upptäcktes i oktober förra året nu är avskrivet. Åtta ASTar-system har fungerat felfritt sedan november med avseende...

13 feb, 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick...

12 feb, 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget har ingått ett världsomspännande exklusivt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar. ”Vi är mycket glada och stolta...

6 feb, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas bokslutskommuniké för kvartal 4, 2019 den 13 februari 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 13 februari 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

31 jan, 2020

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under januari månad med anledning av aktieteckning på grund av utnyttjande...

7 nov, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

Ett intensivt kvartal av förberedelse Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -35,8 (-28,8) MSEK. Periodens resultat uppgick...

31 okt, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2019 den 7 november 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2019, torsdagen den 7 november 2019, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en audiocast...

30 okt, 2019

Q-linea får positiv respons från FDA för utformningen av bolagets planerade kliniska studie i USA

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att företaget har fått det officiella utlåtandet innehållande ett antal klargöranden och mycket positiv feedback från amerikanska Food and Drug Administration,...

22 okt, 2019

Q-linea flyttar fram starten för kliniska studier

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att de kliniska studierna i USA och Europa för bolagets första produkt ASTar® beräknas påbörjas under andra halvåret 2020. Det är...

3 sep, 2019

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 3 september 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelar att Thomas Fritz...

31 jul, 2019

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juli månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till...

18 jul, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

Arbete mot lansering fortsätter Andra kvartalet, 1 april -30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,5 (-35,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till...

12 jul, 2019

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 12 juli 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm:QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelade...

11 jul, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2019 den 18 juli 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2019, torsdagen den 18 juli 2019, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

1 jul, 2019

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission av 117 424 C-aktier samt därefter...

22 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), höll idag den 22 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Uppsala, varvid följande beslut fattades.För mer detaljerad information om innehållet...

3 maj, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

Final version av ASTar visar goda resultat och mottas välKvartalet januari – mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -36,7 (-23,9) MSEK. Resultatet efter...

26 apr, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2019 den 3 maj 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2019, fredagen den 3 maj 2019, klockan 07:30 (CET).Q-linea bjuder in till en audiocast...

18 apr, 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds...

17 apr, 2019

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2018

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

15 apr, 2019

Q-lineas ASTar gör succé på ECCMID

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, visar i dagarna upp slutdesignen av ASTar för...

12 apr, 2019

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ). Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut...

29 mar, 2019

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under mars månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till...

14 mar, 2019

Q-linea kan nå sin huvudmarknad snabbare än planerat

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolagets första produkt ASTar™ beräknas lanseras på bolagets huvudmarknad, USA, tre till fyra månader tidigare än kommunicerat för att ta...

13 mar, 2019

Q-linea presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science-seminarium

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), deltar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Berns den 14 mars 2019, kl. 08.00 då vd Jonas Jarvius presenterar den senaste...

14 feb, 2019

BOKSULTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Lyckad kapitalanskaffning och notering på Nasdaq Stockholm  Kvartalet oktober - december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (1,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -39,0 (-21,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -39,4(-21,9)...

4 jan, 2019

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER...

28 dec, 2018

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under december månad med anledning av genomförd nyemission i samband med...

18 dec, 2018

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER...

6 dec, 2018

Handeln i Q-linea aktie inleds imorgon på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE...

23 nov, 2018

Q-linea offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE...