Finansiell kalender

14 Feb, 2019

Bokslutskommuniké

Januari till December 2018

3 May, 2019

Delårsrapport, kvartal 1

Januari till mars 2019

22 May, 2019

Årsstämma

18 Jul, 2019

Delårsrapport, kvartal 2

Januari – juni 2019

7 Nov, 2019

Delårsrapport, kvartal 3

Januari – september 2019

13 Feb, 2020

Bokslutskommuniké

Januari – december 2019

13 Apr, 2020

Årsredovisning 2019

Januari - december 2019

7 May, 2020

Delårsrapport, kvartal 1

Januari – mars 2020

26 May, 2020

Årsstämma

16 Jul, 2020

Delårsrapport, kvartal 2

januari – juni 2020

5 Nov, 2020

Delårsrapport, kvartal 3

januari – september 2020