Följande sidor innehåller information som avser en föreslagen transaktion av Q-Linea AB. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.