Historia

Q-lineas historia kan delas in i tre olika faser som baserat på vilka produkter som varit i fokus från ett produktutvecklingsperspektiv.

Q-linea historia

Under den första fasen utvecklade Q-linea egna prototyper och komplexa system för detektion av biologiska stridsmedel (t.ex. mjältbrand och smittkoppor) och levererade system till svenska och franska försvaret. Systemen som levererades gav högklassiga resultat i realistiska fältförsök.

Tekniken baserades på molekylär identitetsbestämning och Bolaget har fortfarande tillgång till denna speciella teknik för ID-analys av bakterier (s.k. padlock prober). Till skillnad från allmänt utbredda tekniker (som PCR) möjliggör Bolagets teknik massiv parallellisering (samtidiga jämförelser) av ett stort antal analyser. Denna teknik innehas via licens inom relevanta fält av Bolaget och har ett omfattande immaterialrättsligt skydd.

2012 tog Bolaget ett strategiskt beslut att byta fokus och istället utveckla IVD-system för infektionssjukdomar. Q-lineas projekt ASTrID som pågick under åren 2012–2016 hade som syfte att utveckla ett system för att kunna diagnostisera sepsis baserat på blodprov direkt från patienten utan att behöva vänta på en positiv odling. ASTrID tekniken testades i samarbete med Örebro Universitetssjukhus på patienter med sepsis med mycket goda resultat.

I slutet på 2016 beslutade Bolaget emellertid att fokusera helt på AST-analys då marknaden för ID-analys från positiva blododlingar förändrats väsentligt under perioden 2010–2016 eftersom masspektrometri och molekylära metoder för ID-analys börjat användas i större utsträckning. Denna snabba ID-analys och marknadsadaption för relativt nya tekniker inom fältet skapade ett behov av snabb och helautomatisk AST-analys för att matcha de nya ID-analyserna.