Finansiella rapporter

  Pressmeddelande Rapport Presentation Webbsändning MP3 Övrigt
7 november, 2019 Delårsrapport januari – september 2019
18 juli, 2019 Delårsrapport januari - juni 2019
3 maj, 2019 Delårsrapport januari – mars 2019
17 april, 2019 Årsredovisning 2018
14 februari, 2019 Bokslutskommuniké januari - december 2018
November 11, 2018 Delårsrapport januari – september 2018