Finansiell kalender

Årsstämma 2019

Årsstämma for 2019 kommer att äga rum den 22 maj 2019 i Uppsala.