Viktig information

Följande sidor innehåller information som avser en föreslagen transaktion av Q-Linea AB. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

Från listan, ange landet där du är bosatt:
Från listan, ange landet där du för närvarande fysiskt befinner dig: