ASTrID

ASTrID ® är en utvecklingsplattform för identifiering (ID) och antibiotikakänslighetstest (AST) av patogener direkt från blod – utan behov av traditionell blododling. ASTrID kommer att vara helt automatiserad och lätt att använda. Inom fyra timmar kommer ASTrID att kunna identifiera infektionsorsakande bakterie och inom ytterligare sex timmar leverera resistensprofilen. ID panelen kommer att täcka 95 procent av de patogener som orsakar sepsis, samt identifiera 11 resistensgener. Antibiotikapanelen kommer att innehålla upp till 48 antibiotika och bakterietillväxt eller -hämning rapporteras som minsta hämmande koncentration, MIC värden.

ASTrID kan förkorta nuvarande ledtider vid sepsisbehandling med 48 timmar


ASTrID i korthet

  • Eliminerar behovet av traditionella blodkulturer
  • Bred panel, identifierar 95% av de bakterier som orsakar sepsis
  • ”One-stop-shop” med en bred antibiotikapanel, upp till 48 antibiotika i ett test
  • Helautomatiserad och lätt att använda

Kontakta oss för ytterligare specifikationer


Pathogen ID direkt från blod

I denna studie samlades blodprover in från patienter med misstänkt sepsis på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro. Utöver de vanliga 4 blododlingsflaskor som dras per patient för rutinmässig diagnostik, togs en extra flaska för denna studie.

Patogener (E. coli, S. aureus, Staphylococcus spp., S. pneumoniae, C. albicans) identifiering direkt från patientblodprov med ASTrID. ID resultat bekräftades med traditionella metoder.

Signalsvar från ett multiplexad test.

Av de cirka 500 kliniska prover som samlades in identifierades 28 som positiva i normal klinisk rutindiagnostik och valdes ut till denna studie. Patogen ID utfördes i en prototyp av ASTrID-systemet, med en panel bestående av 30 målsekvenser inklusive 26 specifika bakteriearter, 3 resistensgener och en bakteriegrupp. Identifiering direkt från patient utan att vänta på en positiv blododling uppnådde en känslighet på 97% och en specificitet på 99,6%, jämfört med traditionell analys av positiva blododlingar.