Intro_04

ASTar

ASTar – komplett fenotypisk AST på halva tiden

Snabb diagnostik är extra viktigt när patienter drabbas av sepsis, där rätt antibiotikabehandling är avgörande för patientens överlevnad.
ASTar® är ett helautomatiskt system som utför antibiotikakänslighetstest, AST-analys, direkt från kliniska prover på 3–6 timmar vilket förkortar tid till korrekt antibiotikabehandling med mer än 24 timmar. ASTar erbjuder en bred antibiotikapanel och en hög kapacitet för provhantering – upp till 50 prover per system och dygn.


Det kompletta AST-systemet för alla behov


ASTar arbetsflöde

ASTar levererar AST-resultat direkt från kliniska prover på 3–6 timmar. Det innebär en tidsvinst på ungefär ett dygn. Ytterligare tidsvinst på upp till ett dygn kan erhållas genom helautomatisk drift med integrerad provbearbetning, vilket möjliggör effektivt utnyttjande av systemet dygnet runt.