Intro_04

ASTar

ASTar – komplett fenotypisk AST på halva tiden

Snabb diagnostik är extra viktigt när patienter drabbas av sepsis, där rätt antibiotikabehandling är avgörande för patientens överlevnad.
ASTar™ är ett helautomatiskt system som utför antibiotikakänslighetstest, AST-analys, direkt från kliniska prover på 3–6 timmar vilket förkortar tid till korrekt antibiotikabehandling med mer än 24 timmar. ASTar erbjuder en bred antibiotikapanel och en hög kapacitet för provhantering – upp till 50 prover per system och dygn.


ASTar i korthet

Fenotypisk AST

  • Direkt från positiva blodkulturer
  • MIC-värden på 3–6 timmar

Helautomatiserad analys

  • 12 prover kan analyseras samtidigt, samt styckevis vid behov
  • Upp till 50 prover per dygn
  • Lätthanterlig med intuitivt användargränssnitt

Bred AST panel

  • Upp to 48 antibiotika vardera i 5 – 11 koncentrationer
  • Medger analys av grampositiva-, gramnegativa och fastidiousorganismer

Kontakta oss för ytterligare specifikationer.


Tre enkla steg för kompletta MIC-värden

qlinea master short

ASTar är mycket lätt att använda: mindre än 1 minuts förberedelsetid är allt som behövs.

ASTar arbetsflöde

ASTar levererar AST-resultat direkt från kliniska prover på 3–6 timmar. Det innebär en tidsvinst på ungefär ett dygn. Ytterligare tidsvinst på upp till ett dygn kan erhållas genom helautomatisk drift med integrerad provbearbetning, vilket möjliggör effektivt utnyttjande av systemet dygnet runt.