Publikationer och posters

Dessa publikationer kan innehålla resultat från en eller flera organism-/antibiotikakombinationer som endast är för forskningsbruk och inte godkända för diagnostiskt bruk. Vissa systemfunktioner som beskrivs i dessa publikationer är endast för forskningsbruk och har inte godkänts för diagnostisk använding.

År Titel Ladda ned
2019 Accurate inoculum preparation for AST from various samples. Poster presentation, ASM 2019.
2019 Rapid phenotypic AST direct from different clinical specimens as well as isolates on the same automated system. Poster presentation, ECCMID 2019.
2019 Automated inoculum preparation for AST from crude samples. Poster presentation, ECCMID 2019.
2018 Antimicrobial Susceptibility Test System Delivering Phenotypic MICs in Hours from Positive Blood Cultures for Fastidious- and Non-Fastidious Pathogens. Poster presentation, ASM 2018.
2018 Opportunity for very rapid phenotypic susceptibility testing of clinical specimens using the novel ASTar platform. Poster presentation, ASM 2018.
2018 MALDI-TOF MS Identification and Phenotypic AST Delivering True MICs in Hours, Directly from Clinical Positive Blood Cultures. Poster presentation, ASM 2018.
2018 Mass spectrometry pathogen identification and phenotypic antimicrobial susceptibility testing delivering MICs in hours, directly from clinical positive blood cultures. Poster presentation, ECCMID 2018.

Hör av dig

CEO and President

Jonas Jarvius
jonas.jarvius@qlinea.com
Mobile: +46 (0)70 323 77 60

Sales and Marketing Director

Charlotta Göransson
charlotta.goransson@qlinea.com
Mobile: +46 (0)70-771 59 67