AST teknik

ASTar möter ditt behov av snabb och komplett AST

Idag finns flera metoder för snabb identifiering av patogener (snabb ID), t ex molekylär teknik och MALDI-TOF masspektrometri som förstärker nuvarande laboratoriekapacitet och uppfyller det kliniska behovet av snabbare resultat. Tack vare ASTars breda AST-panel kan en positiv blododling analyseras direkt i ASTar-instrumentet utan att vänta på patogen-ID, vilket ger ett snabbt och komplett svar. Pathogen ID behövs bara för att skapa den slutliga MIC-resultatrapporten.

AST technology 1

Ny teknik baserad på buljongspädning

Mycket reproducerbara MIC resultat genereras från buljong mikroutspädning (CAMHB och fastidious) i en AST panel med upp till 48 antibiotika, vardera i 5–11 tvåfaldiga spädningssteg. Provprepareringskassetten och AST-skivan kan förvaras i rumstemperatur.

AST techology 2

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer

ASTar-systemet kan utvidgas till andra typer av kliniska prover. Den flexibla utformningen av provberedningskassetten i kombination AST-skivan möjliggör framtida anpassning till andra provtyper såsom urin, nedre luftvägar, sterila aspirat och isolat.