Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Antal nya aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK
2007 Bolagets bildande 100 000 100 000 100 000 100 000
2012 Nyemission 22 222 122 222 22 222 122 222
2012 Nyemission 59 466 181 688 59 466 181 688
2013 Nyemission 140 218 321 906 140 218 321 906
2015 Nyemission 88 804 410 710 88 804 410 710
2016 Nyemission 82 143 492 853 82 143 492 853
2017 Nyemission 82 143 574 996 82 143 574 996
2018 Nyemission 10 953 585 949 10 953 585 949
2018 Nyemission 154 985 740 934 154 985 740 934
2018 Split (1:20) 14 077 746 14 818 680 740 934
2018 Nyemission 8 088 235 22 906 915 404 412 1 145 346
2019 Nyemission 211 048 23 117 963 10 552 1 155 898
2019 Nyemission 117 424 23 235 387 5 871 1 161 769