Ägarstruktur

31 juli, 2019.

# Ägare QLINEA Kapital Röster
1 Nexttobe AB 9 276 140 39,92% 39,92%
2 Investment AB Öresund 2 281 155 9,82% 9,82%
3 Fjärde AP-fonden 1 785 939 7,69% 7,69%
4 Moleculink AB 958 760 4,13% 4,13%
5 Catella Fonder 646 041 2,79% 2,79%
6 Länsförsäkringar Fonder 501 878 2,16% 2,16%
7 Mats Nilsson 497 320 2,14% 2,14%
8 Jonas Jarvius 376 857 1,62% 1,62%
9 Staffan Persson 359 526 1,55% 1,55%
10 Q-Linea AB 328 472 1,41% 1,41%
Total topp 10   17 012 088 73,22% 73,22%
Övriga   6 223 299 26,78% 26,78%
Totalt   23 235 387 100,00% 100,00%