Ägarstruktur

31 mars, 2019.

# Ägare QLINEA Kapital Röster
1 Nexttobe AB 9 276 140 40,13% 40,13%
2 Investment AB Öresund 2 281 155 9,87% 9,87%
3 Fjärde AP-fonden 1 700 000 7,35% 7,35%
4 Moleculink AB 958 760 4,15% 4,15%
5 Catella Fonder 646 041 2,79% 2,79%
6 Länsförsäkringar Fonder 501 878 2,17% 2,17%
7 Mats Nilsson 497 320 2,15% 2,15%
8 Jonas Jarvius 376 857 1,63% 1,63%
9 Staffan Persson 359 576 1,56% 1,56%
10 Sundt AS 290 000 1,25% 1,25%
Total top 10   16 887 727 73,05% 73,05%
Övriga   6 230 236 26,95% 26,95%
Totalt   23 117 963 100,00% 100,00%