Affärsidé och strategi

Bolaget har kontinuerligt byggt upp och förstärkt kompetenser samt infrastruktur inom alla områden som krävs för att utveckla och leverera integrerade IVD-system. I korthet kan Bolagets affärsstrategier sammanfattas enligt följande:

  • Regulatorisk strategi: genomföra kliniska studier och slutföra regulatoriska förberedelser inför lanseringen av ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklar;
  • Kommersiell strategi: ingå avtal med en eller flera externa säljpartners för att åstadkomma snabb marknadspenetration;
  • Operationell strategi: fortsatt uppbyggnad av Bolagets infrastruktur för att säkra utvecklings- och produktionskapacitet;
  • Produktutvecklingsstrategi: fortsatt utveckling av nya applikationer; och
  • Immaterialrättslig strategi: fortsatt utveckling och upprätthållande av en bred och relevant IP-portfölj.