Save lifetimes

Dagens tidskrävande sepsisdiagnostik leder till ökad dödlighet, hög kostnad för sjukvården och en överanvändning av bredspektrumantibiotika. Q-lineas helautomatiska AST system ASTar™ kan leverera patientspecifik behandlingsrekommendation för val av antibiotika mer än 24 timmar snabbare än i dag. Snabb diagnostik räddar liv genom att spara tid.


Snabb AST-analys direkt från blod kultur

ASTar ™ är ett helautomatiskt system för analys av antibiotikakänslighet (AST-analys) direkt från en positiv blododling. ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden inom tre till sex timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling.


Sepsis – ett växande hot mot folkhälsan

Sepsis är ett globalt hälsoproblem som drabbar upp till 30 miljoner människor årligen. Sepsis är ett livshotande tillstånd, tiden till diagnos och rätt behandling är viktig för utgången, varje timme utan korrekt behandling ökar risken för att patienten dör. ASTar kortar tid till korrekt behandling med över 24 timmar.


 • Kallelse till årsstämma i Q-Linea AB (publ)

  18 april, 2019
  Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala.
  Läs mer
 • Q-lineas publicerar årsredovisning för 2018

  17 april, 2019
  Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats. Årsredovisningen bifogas...
  Läs mer
 • Q-lineas ASTar gör succé på ECCMID

  15 april, 2019
  Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, visar i dagarna upp slutdesignen av ASTar för potentiella kunder på den viktigaste branschmässan European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) som i år hålls i Amsterdam, 13 – 16 april.
  Läs mer

Vill du veta mera? Prenumerera på våra nyheter!