Timmar istället för dygn

Dagens tidskrävande sepsisdiagnostik leder till ökad dödlighet, hög kostnad för sjukvården och en överanvändning av bredspektrumantibiotika. Q-lineas helautomatiska AST system ASTar™ kan leverera patientspecifik behandlingsrekommendation för val av antibiotika mer än 24 timmar snabbare än i dag.


Snabb AST-analys direkt från blod kultur

ASTar ™ är ett helautomatiskt system för analys av antibiotikakänslighet (AST-analys) direkt från en positiv blododling. ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden inom tre till sex timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling.


Sepsis – ett växande hot mot folkhälsan

Sepsis är ett globalt hälsoproblem som drabbar upp till 30 miljoner människor årligen. Sepsis är ett livshotande tillstånd, tiden till diagnos och rätt behandling är viktig för utgången, varje timme utan korrekt behandling ökar risken för att patienten dör. ASTar kortar tid till korrekt behandling med över 24 timmar.


 • Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

  4 januari, 2019
  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
  Läs mer
 • Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

  28 december, 2018
  Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under december...
  Läs mer
 • Meddelande om stabiliseringsåtgärder

  18 december, 2018
  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm.
  Läs mer

Vill du veta mera? Prenumerera på våra nyheter!