General meetings

MAY 22, 2019

Annual General Meeting 2019
On 22 May 2019, Q-linea AB (publ) held its annual general meeting for the financial year 2018 in Uppsala.

Read more

NOVEMBER 12, 2018

Extraordinary General Meeting 2018
In Swedish. Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Read more