Annual General Meeting 2019

The Annual General meeting will take place on Wednesday 22 May 2019, at 4 pm in Konferens Hubben (conference room 3+4) with address Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala.

Extraordinary General Meeting 2018

In Swedish. Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.