Notice to extraordinary general meeting in Q-linea AB

In Swedish only. Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.